بونوس ورزشی

آفر بسیار عالی برای علاقمندان شرطبندی ورزشی که در مناسبت های مختلف ارایه میگردد و با دنبال نمودن کانن بت در اینستاگرام و کانال تلگرام میتوانید از زمان و میزان بونوس ارایه شده با خبر گردید.

 

 این هدیه تابع قوانین جامع بونوس می باشد. 

 

۱. حداقل و حداکثر مبلغ بونوس بسته به آفر ارائه شده متفاوت می‌باشد.

 

۲. بلافاصله پس از واریز و پیش از بازی با مبلغ واریزی با پشتیبانی مکاتبه نمایید، در صورت استفاده از مبلغ امکان ارائه بونوس وجود نخواهد داشت.

 

۳. برای اینکه این بونوس قابل برداشت شود، باید ظرف مدت اعلام شده ، باید دور گردش ارائه شده را ایجاد نمایید. به عنوان مثال، با مبلغ بونوس دو دور گردش ( مبلغ بونوس + مبلغ واریزی ضربدر ۲)  با ضریب ۲ یا بالاتر انجام دهید (در مورد شرط های کمبو ضریب هر انتخاب باید حداقل ۲ باشد). با پایان یافتن این زمان در صورتی که موفق به ایجاد گردش نشده باشید، بونوس و تمامی بردهای حاصل از آن از حساب کاربری کسر خواهد شد. مگر اینکه در شرایط بونوس ارائه شده غیر از این ذکر شده باشد.

 

۴. دریافت این بونوس بطور همزمان با بونوس های دیگر مجاز نیست مگر اینکه کانن بت شرایط دیگری را در زمان ارایه هدیه اعلام نماید.